ADAT PERKAHWINAN
Dalam kebudayaan suku kaum Suluk terdapat banyak adat-adat dan tatasusila yang masih di ikuti sejak dahulu kala lagi sehinggalah sekarang ini.Sudah menjadi kebiasaan Adat permintaan wang hantaran Sukat Ungsud bagi pihak wanita adalah sangat tinggi mengikut golongan-golongan status yang menunjukkan status mereka sebagai golongan yang dihormati. Permintaan hantaran Sukat Ungsud daripada pihak wanita seperti Mas Kahwin Sen / Pilak, Mahar Basingan, Emas Angka Kumpul Bulawan, Sapi / Kerbau Sapi Mandangan / kabaw, Beras Bugas, Rokok Siga, Mahligai ( Mahligai ialah sebuah Rumah kecil yang berhias dengan makanan tradisi, kuih-muih, biasanya diminta oleh pihak wanita jika wanita tersebut sudah Tamat Qatam Al-Quran ) bergantung kepada persetujuan daripada kedua-dua pihak. Terdapat empat peringkat dalam Adat perkawinan suku kaum suluk untuk patut dilaksanakn sebelum dan selepas perkawinan seperti Pag-Pasihil, Pag-Pangasawa, Pag-Turul Taima, dan akhir sekali Pag-Tiaun.